Zilver en de traditionele Ayurvedische geneeswijze en traditionele Chinese en Tibetaanse geneeswijze.

Zilver en het werkmodel van de traditionele  Indiase  Ayurvedische geneeswijze en traditionele Chinese en Tibetaanse geneeswijze.

Zilver doodt niet alleen veel eencellige organismes zoals bacteriën wanneer het daarme in contact komt, zilver kalmeert in heel veel gevallen ook ontstekingsactiviteit ongeacht hun oorzaak dus ook een virus  of toxinen uit de stofwisseling. zie ook ( Immuunsysteem )   

In de vorige eeuw leefde een beroemde veelzijdige Indiase ayurvedische arts Dr. B. Bhattacharya (1897-1964). Hij was ook een groot bewonderaar van Hahnemann de grondlegger van de westerse homeopathie. Dr. Bhattacharya was ook homeopatisch arts en heeft de gehele medicijnenleer van de klassieke homeopathie geïntegreerd binnen zijn ayurvedische geneeskunde en de ayurvedische polsdiagnostiek. Bhattacharya was bijzonder veelzijdig. In India was hij lid van Oriental Research Institute, Royal Asiatiac Society, en andere buitenlandse instituten, zelfs Kern van de Rijksuniversiteit van Leiden. Bhattacharya was boeddhist en heeft vele boeken geschreven o.a Introduction to Buddist Esoterism (1932)

Zilver kalmeert een overmatige ontsporing van de elementen LUCHT (Vata) & VUUR (pitta). Deze elementen zijn natuurkrachten die we als een uiting van energie kunnen zien. LUCHT gedraagt zich als een drijfkracht en maakt alles erger. In de Chinese en Tibetaanse geneeskunde wordt deze kracht WIND genoemd. Wind en kou maakt het erg koud als die twee samenwerken. Wind en vuur  wakkert het vuur aan. Wind en water geeft hoge golven enz. Wind maakt in de biologie alle processen heviger en ook het ziekteproces heviger. In de oude Chinese geneeskunde zegt men wind is de oorzaak van alle ziekte. Wind gedraagt zich hier, gezien in het huidig medisch denken, symptomatisch vooral als een ziekte tgv een virus. De therapie hierbij is de wind kalmeren.

Hitte of warmte en pijn zijn uittingen van het vuur principe en de belangrijkste symptomen van een ontsteking (= roodheid, zwelling, pijn). De therapie hierbij is het vuur kalmeren..

Bhattacharya wees al op de bijzondere eigenschappen van zilver(Argentum) en zilvernitraat (Argentum Nitricum) om extreme gevolgen van de verbinding tussen de elementen Vatta(lucht) en Pitta(vuur) sterk te kunnen bedaren. Ongeacht de daarvoor achterliggende oorzaak. Hij gebruikte hiervoor zelfs zeer hoge homeopatische verdunningen. Deze uitwas van Vatta-Pitta is de basis van veel ontstekingen. De verbinding tussen wind en hitte is het belangrijkste kenmerk van een ontsteking. In heel veel gevallen is dit de belangrijkste oorzaak en kan zilver goed werk doen.

Dr. B. Bhattacharya had een beschouwend inzicht en schreef bijna een eeuw geleden al: We leven nu in een tijdperk van wereldwijde industrialisatie, een zich steeds meer opdringende techniek en verkeersactiviteit. Het valt allemaal onder het element vuur dat nu is aangewakkerd door het element lucht. Dit vuurprincipe als dominante kracht doordringt steeds meer de gehele mensheid op aarde en zeker de westerse beschaving. Als we niet uitkijken kunnen we er letterlijk en figuurlijk door verteerd worden.

Als we de wereldnatuur met zijn levende bewoners als een geheel organisme zien dan staan de krachten in dit organisme vooral onder de druk van Vuur en Lucht wat opgang is gebracht door onze menselijke activiteit. De mensheid is nu een met elkaar verbonden zwerm geworden. Dit principe van overmaat aan Vuur en Lucht wordt dan ook dominant in de zwerm van de gehele mensheid, ieder wordt onbewust doordrongen, en het kan zo ook niet vreemd zijn dat dit dan algemene ziekte in de mensheid en ontsporing van de hele wereld tot gevolg kan krijgen. Zilver geeft een mogelijkheid om de individuele gevolgen te kalmeren. Het is dan ook niet vreemd dat dit metaal zo'n breed toepassing gebied kent voor het behoud van de gezondheid. 

Hieronder een aantal hele korte kernpunten van 3 belangrijke natuurlelementen van de Ayurvedische geneeskunde

Vata= lucht, beweger, beweging, het zenuwstelsel als organische uitdrukking hiervan, tastzin, de huid,  het acute van aandoeningen, een slag, stoot, trauma, nervositeit, onrust, snelle ademhaling, snelle pols, hoge koorts of ijskoud, pijn. Nerveus bewegelijk temperament.

Pitta= vuur, gal, gehele bloedsomloop incl. hart, onstekingen, koorts, dromen, gelige huidskleur, slijmvliezen, slijm, ontlasting of urine (geel of oranje). Scherp, driftig, warmbloedig temperament.

Kapha= water, slijm, slijmvliezen, spijsverteringskanaal, kouwelijkheid, verkoudheid, traagheid, zwaarte, oedemen, bleekheid van de huid van urine of ontlasting, zoet, Flegmatisch, kouwelijk temperament.

Zilver meer spiritueel bezien

Energie, de ontwikkeling van de ziel en lichaam en de betekenis van zilver en het vijfde chakra.

Om dit te begrijpen zal je meer op gevoel en ervaring moeten varen. Alles wat leeft vibreert van energie en al deze energie bevat informatie. In de wetenschap wordt reeds geaccepteerd dat het menselijk lichaam en weefsel trillingsenergie produceert en met technieken zoals de MRI-scan wordt hier al gebruik van gemaakt om afbeeldingen te verkrijgen van inwendige delen van ons lichaam. Alternatieve genezers gaan ook uit van dit principe en sommige kunnen deze energie ook waarnemen met hun zintuigen. Je stoffelijke lichaam is doordrongen en wordt omgeven door een energieveld dat ver reikt buiten je lichaam over de volle lengte van je lichaam. Dit energieveld is zowel informatiecentrum als een zeer gevoelig waarnemingsysteem. Via dit systeem communiceren we onophoudelijk met alles om ons heen we zenden boodschappen naar andere mensen en ontvangen voortdurend boodschappen van alles om ons heen.

In dit ons omringende energetische veld dragen we de informatie van onze innerlijke emotionele ervaringen en de gevolgen van de inwerkingen van onze buitenwereld. Deze emotionele energetische kracht is van inwerking op ons fysieke lichaam en op deze manier worden je ervaringen in je leven uiteindelijk jouw biologie. Biografie wordt biologie. De emotionele energie in ons energiesysteem wordt opgeslagen in ons biologische systeem en is van invloed op de vorming van ons celweefsel, dat vervolgens weer zorgt voor een energiekwaliteit die een weerspiegeling is van die emoties. Op deze manier worden we een levend geschiedenisboek waarin iedere gebeurtenis van ons leven is opgeslagen.

Al je gedachten ongeacht hun inhoud zijn door je systeem gegaan en hebben een fysiologische reactie tot gevolg gehad. Sommige gedachten zijn geven een sterke directe reactie ander hebben een minder hevige directe reactie maar werken als een constant basisgevoel door op het totale functioneren. Angst bijv. versnelt je hartslag, doet je maag verstrakken, geeft aandrang om te plassen, je krijgt het koud of je gaat zweten. Liefdevolle gedachten doen je lichaam ontspannen. Een voortdurend gevoel van onmacht zal een rem vormen op de biologische functies die bij handelen gebruikt worden. Al onze gedachten en gevoelens komen ons systeem binnen als een vorm van energie die een biologische reactie produceert en wordt opgeslagen in ons celgeheugen.

Negatieve gevoelens kunnen wanneer ze dominant zijn ziekte tot gevolg hebben. Dit wordt nog erger wanneer jij je bewust bent van de negatieve gedachte en dit in je systeem toelaat. M.a w. wanneer je tegen beter weten in weigert er iets aan te doen en niet je best doet je persoonlijk macht te gebruiken en te ontwikkelen er iets aan jezelf te veranderen. Voor gezondheid is persoonlijk macht noodzakelijk. Persoonlijke macht bemiddelt tussen onze binnenwereld en onze buitenwereld.

Ons leven speelt zich af rondom vele machtssymbolen zoals bijv. veiligheid, geld, status, schoonheid. De keuzen die we elk moment van de dag maken zijn uitdrukkingen van onze persoonlijke macht. Om het genezen van ziekte eenvoudiger te maken dien je bewust te worden van je relatie tot de machtssymbolen.

In talloze situaties en relaties speelt de onderliggende dynamische kracht: wie heeft het, hoe kan ik houden wat ik heb, hoe kan ik het verkrijgen. Jij alleen kunt jezelf helpen genezen. Genezen is iets anders dan beter maken. Een lichamelijke ziekte beter maken wil niet direct zeggen dat de emotionele en mentale spanningen die deel uitmaakten van de ziekte ook zijn verlicht. In dit geval is het waarschijnlijk dat de ziekte weer terugkomt. Heeft iemand een houding van ”maak me maar beter” dan is zo iemand passief en zal nooit volledig genezen.

Genezen is een actief en innerlijk proces waarbij je opvattingen, overtuigingen en herinneringen in overweging neemt met de wens alle negatieve patronen, die je volledige emotionele, mentale en lichamelijke genezing in de weg staan, los te laten.

De zeven basiswaarheden en in ons bestaan en de daarbij behorende energetische machtscentra van ons lichaam.

Deze centra worden ook wel chakra's genoemd en zij dragen als een grondtoon een essentiële levenswaarde die vervult wil worden. De wil tot vreugde is basis van al ons doen, ten diepste willen we geluk zonder einde! In het kort kan je zeggen dat je energie gezond kan functioneren wanneer de levenswaarheden van de 7 machtscentra in ons hele wezen ten diepste doorgrond en beleefd worden. Ons leven is een reis in de tijd door deze centra, een reis die voor ieder verschillend is, op weg naar eeuwige vreugde. Ziekte en pijn zijn signalen van onze biologie die naar spanningen in deze centra wijzen die moeten worden opgelost.

De eerste drie centra en hun waarheden in relatie met uiterlijke macht. De weg naar zelfstandigheid.

1. Alles is één. Wij staan in verbinding met alles wat leeft en we moeten leren met deze waarheid te leven. We beleven deze waarheid binnen het eerst binnen onze biologische familie, de bloedband, de geloofsgemeenschap, het vaderland, het dorpsgemeenschap e.d. Ziekten hebben te maken met levenslessen over de materiële wereld; de macht van de groep, ouders, leefgemeenschap, natie enz. en alles wat daarmee te maken heeft zoals trouw, eer, recht, bescherming. De beperkende, giftige invloed die door de groepsmacht op de ontwikkeling van zelfstandigheid kan uitgaan. Het energetisch centrum ligt onder aan de stuit bij de anus.

2. Eer elkaar. De macht om integer en eervol te handelen binnen al onze relaties. Dit betrekt ons bij ons bij de gevolgen van ons handelen, de relatie van het huwelijk tot vriendschapsbanden, beroepsmatige handelen, financiële en creatieve activiteiten. Ziekten hebben te maken met lessen over seksualiteit, werk en lichamelijke begeerte. Het energetisch centrum zit net boven de schaamstreek.

3. Eer jezelf. De macht van ons overlevingsinstinct. Ontwikkeling van eigenwaarde en zelfrespect; eigenschappen die belangrijk zijn om gezond te blijven. Zelfstandig worden. Ziekten hebben hier te maken met lessen over het ego, persoonlijkheid en eigenwaarde. Het energetisch centrum zit vlak boven de navel.

De volgende vier centra en hun waarheden in relatie met innerlijke macht. Naar mate we zelfstandig worden gaat dit een steeds belangrijker rol spelen.

4. Liefde is Goddelijke macht. De macht van de liefde, leert ons dat liefde de enige authentieke macht is. Ziekten hebben te maken met lessen over liefde, vergeving en compassie. Het energetisch centrum zit op de borst ter hoogte van het hart. Het hart maakt het mogelijk om als individu zich toch verbonden te voelen anderen ondanks de schijnbaar totale verschillen. Liefde maakt ook een huwelijk met je lichaam mogelijk en geeft je de mogelijkheid je pijnlijke plekken en gebreken geestelijk te helen.

5. Laat de persoonlijke wil buigen voor de Goddelijke Wil. De macht van de wil. Ziekten hebben hier te maken met lessen over wil en zelfexpressie. We worden na de geboorte vertrouwd met de omgeving (centrum 1).Eerst maken we ons los van de ouders (centrum 2), we worden onafhankelijk, volwassen en bouwen een carrière op (centrum 3), dan doet zich het onvermijdelijk iets voor in ons leven dat dwingt onze beperkingen te onderzoeken. Dit kan heel heftig en indringend zijn. De eerlijkheid geeft je in dit centrum de mogelijkheid om te biechten en je onmogelijkheden, beperkingen, angsten, onwaarheden te bekennen en uit te spreken om je ziel zo te ontlasten en nieuwe groei mogelijk te maken.

Een zeer belangrijk zuiveringscentrum. Hier kiezen we: willen we ons opgebouwde ego (lichaam) volgen of geven we onze wil over aan een hogere innerlijke macht (hemel). Overgave. Loslaten. Het energetisch centrum zit ter hoogte van de hals en keel (verbinding tussen hemel=hoofd en aarde=lichaam). Zilver werkt vooral op de biologie die met dit centrum te maken heeft. Hierdoor heeft zilver ook een sterk zuiverende invloed op ons hele gestel. Beroemde artsen in de klassieke homeopathie uit de eerste helft van de vorige eeuw zagen ook de bestrijding van Sepsis (bloedvergiftiging t.g.v. schadelijke toxinen) de belangrijkste uitwerking van colloïdaal zilver, de uitwerking van toxines wordt gekalmeerd of geneutraliseerd. Hier ligt naar mijn persoonlijke zienswijze de meer spirituele basis van de ontstekingremmende eigenschap van zilver. Om deze redenen is het toepassingsgebied van zilver zo breed.

6. Zoek alleen de waarheid. Ziekten hebben hier te maken met lessen over verstand en intuïtie, inzicht en wijsheid. We krijgen hierbij in ons leven te maken met omstandigheden die een ander licht werpen op onze opvattingen. Het energetisch centrum zit net boven de neus.

7. Leef in het nu. Hier krijgen we levenslessen over spiritualiteit. De energie van dit centrum stelt ons in staat onopgeloste zaken uit het verleden op te roepen en los te laten. Het energetisch centrum zit boven op de schedel.

Aanbevolen literatuur: Caroline Myss- Anatomy of the Spirit

Deel deze pagina